Image Alt

Destinations

The clock tower and the one hundred chimes of Ciccanninu

One of the symbols of the ancient madonite village is, without any doubt, the Clock Tower. In a community of agro-pastoral tradition the clock, with its one hundred chimes, it became the fulcrum that marked the rhythm of the poor farmer’s days at 8, at 12 (midday), at 8 p.m., at 10 p.m. (two hours), at midnight and at 3 a.m. (Ciccannìnu).

It was in fact called like that that span of time when two brothers, Ciccu and Ninu, used to get up to go work in the fields, this way they remained in the memory of the people from Gratteri. As far as the construction of the ancient watchtower, Scelsi himself hypothesizes it was built during the eighth century, the same time of the foundation of the castle.

Ganci Battaglia tells us that the time was originally marked by a slave blowing the horn at midday. It was located adjacent to the Saracen dsitrict. For this reason, it would certainly not be difficult to imagine a muezzin with a loud and powerful voice that would call the faithful five times a day, referring to the four cardinal points. It may be probable that the tower already existed in 1584 with the function of a clock, as can be seen from the sixteenth century Riveli of the State Archives of Palermo:

Antonino di Brucato capo di casa di anni 35, Lucretia sua migliere, Betta sua figlia, Salvature suo figlio, rivela una casa existenti in questa terra nella strata dello rogio conf. con la casa di Petro lo Cascio et di Mattheo Cirincioni(Archivio di Stato-Palermo, Riveli Tribunale Real Patrimonio, V. 1166, anno 1584).

Jo’ maria di Alongi capo di casa di anni 32, Joannella sua mugliere rivela una casa in dui corpi murata ne la ruga di lo Orlogio confina con Marco Tamburello et con lo orologio per lo prezzo di unci 20 (Archivio di Stato-Palermo, Riveli Tribunale Real Patrimonio, V. 1169, f. 721, anno 1607).

Lots of people (like Antonio di Brucato) with their wives testified the presence of the Clock Tower.

Even today, those one hundred chimes are a significant reminder to the locals who, at midday, come home to find lunch on the table. In 1908 a more modern machine was donated for munificence by Sac. Saverio Ruggeri.

The last restoration, which took place recently, unfortunately destroyed a good part of the underlying rock to make the wall slick and smooth. Anyway, the Orologio district under the castle area is certainly one of the most suggestive points to take your photos, looking over the rocky embankment of the Crati torrent to admire a suggestive panorama of a town rich in stories and legends.

Ciccu e Ninu

Ciccu e Ninu eranu frati
du’ fratuzzi assistimati
si susevanu matinu:
prima Ciccu e doppu Ninu.
‘Ntra la notti scura ancora
già pigghiavanu pi fora;
pi li strati e li trazzeri
cu’ li scecchi o cu’ li peri
si nni javanu friscannu
caminavanu cantannu.
Doppu fatta tanta via
lu gran suli cumparìa:
acchianava maistusu
‘ntra li negghi ghiri ‘nsusu
e già junti a la campìa
Ciccu all’antu si nni ja
e calava lu zappuni
cadinzannu li canzuni
mentri Ninu, cchiù massaru
c’un cuteddu ed un panaru
si circava l’arvuliddi
pi li frutti fattuliddi:
ogni tantu aprìa la vucca
qualchi fruttu si l’ammucca.
Doppu poi stanchi e sudati
si juncevanu li frati
dda davanti lu pagghiaru
cu lu ciascu e lu panaru:
Cu’ manciava e cu’ vivìa
cu’ era stancu s’abbattìa
po’ chiù forti e rinfrancatu
cu cchiù lena e cu cchiù ciatu
Ciccu java a fari ligna,
Ninu a vidiri la vigna
a ‘ncannari li sarmenti
cu li pampini pinnenti
giarni e virdi, ‘nzurfarati
‘ntra li primi matinati
quannu luci l’acquazzina
comu stizza chianciulina
e lu suli è ammucciateddu
‘ntra lu celu annigghiateddu.
‘Ntra dda terra, ddi du’ frati
cunzacravanu jurnati
ma cugghevanu li frutti
e ghinchevanu li vutti
mentri a tempu di pisari
cu’ li muli a scarpisari
furiannu ‘ntunnu ‘ntunnu
‘ntra lu granu biunnu biunnu
ca di poi diventa pani,
ci passavanu simani.
E po’ doppu comu pazzi
carricavanu visazzi
e purtavanu furmentu
già spagghiatu di lu ventu.
Doppu poi cu ventu e nivi
era l’ura di l’alivi:
nni facevanu cantara
si l’annata unn’era avara
e ghinchevanu li giarri
senza sordi e senza sciarri
mentri tuttu lu paisi
ca videva li so’ ‘mprisi
sia lu riccu o lu mischinu,
già ludava a Ciccu e Ninu.
A la morti di sti frati,
quannu foru vurricati,
lu ricordu nun finìu
lu so’ nnomu nun muriu.
Quannu ficiru lu roggiu
cu’ la turri e cu’ l‘alloggiu
cu li speri e lu quatranti
cu li littri granni tanti,
lu ruggiaru, ‘ncegnu finu,
già pinzò pi Ciccu e Ninu.
E già doppu menzanotti,
a li tri senti li botti:
centu corpa di battagghiu.
È signali di travagghiu
ca ci dici a lu viddanu
ch’avi a gghiri assai luntanu:
Lassa lettu e la muggheri,
curri e va pi li trazzeri
curri all’antu, a la campìa,
cu lu scuru fa la via,
si campari un voi mischinu,
penza sempri a Ciccu e Ninu.

(G. Ganci Battaglia, Surgìva, Ed. Domino. Palermo 1940)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on